ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
CHARACTER VIEW
Nhân vật Bufff Thông tin
Nhân vật: Bufff
Giới tính: Thánh Nữ
Cấp độ: 400
Resets: 30
Số PK: Commoner
Vị trí: Barracks
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: dddfff ddddddd Bufff
Lần cuối đăng nhập: Jan 01 1900 12:00:00:000AM
Lần cuối đăng xuất: Jan 01 1900 12:00:00:000AM
Thiết bị
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 Kai0 30
2 VuaLyDon 30
3 NguyHiem 30
4 bbbbb 30
5 Sting 30
6 DauTroc 30
7 TromCho 30
8 minhhai 30
9 MoiTinhDau 30
10 WWhite 30
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 AnhEmMU SongVeDem2 0
2 1ThoiPro 1KiepFong3 0
USER LOGIN
Đăng ký
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 300
Tổng số nhân vật 348
Tổng số Guilds 2
Số Game Masters 0
Online trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH