ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
DOWNLOADS
Bản đầy đủ

(Full Phụ) giải nén bằng winrar hoặc phần mềm khác

(Full 2 Chính) giải nén bằng winrar hoặc phần mềm khác

(Full 1 Chính) giải nén bằng winrar hoặc phần mềm khác
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 TrauBo 249
2 DarkElf 166
3 DearkDW 132
4 Masterdw 113
5 Dapdo 107
6 MGThan 106
7 Usoop 104
8 DLAudi0000 98
9 ADMaster 96
10 CuLem 94
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
USER LOGIN
Đăng ký
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 118
Tổng số nhân vật 153
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 0
Online trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH