• GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông tin bang hội
Bang hội: Ctrl
Master: Chem
Điểm: 0
Số thành viên: 8

# Tên Chủng tộc Resets Relife Cấp độ Status Vị trí Quốc gia
1 Chem
Fist Master 41 0 400 Offline Chủ hội
2 1Dem3Em
Grand Master 30 0 400 Offline Thành viên
3 Zenitsu
Lord Emperor 55 0 233 Offline Thành viên
4 TRUM
Fist Master 53 0 108 Offline Thành viên
5 minhhaidb
Grand Master 90 0 400 Offline Thành viên
6 Jinx
Grand Master 62 0 225 Offline Thành viên
7 EFThanhNu
Thánh Nữ 70 0 400 Offline Thành viên
8 DKooop
Blade Master 70 0 387 Offline Thành viên

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020