ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
LOST PASSWORD
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 TrauBo 236
2 DarkElf 166
3 DearkDW 132
4 Masterdw 113
5 MGThan 106
6 Dapdo 105
7 Usoop 104
8 DLAudi0000 98
9 ADMaster 96
10 AINZ 93
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
USER LOGIN
Đăng ký
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 117
Tổng số nhân vật 152
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 0
Online trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH