ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
REGISTER

Gifcode : vào game gõ lệnh /quatanthu nhận bùa

Tài khoản
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
SĐT
Chọn quốc gia của bạn
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 TrauBo 220
2 DarkElf 166
3 DearkDW 132
4 Masterdw 109
5 MGThan 106
6 Usoop 104
7 DLAudi0000 98
8 ADMaster 96
9 AINZ 93
10 Dapdo 93
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
USER LOGIN
Đăng ký
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 111
Tổng số nhân vật 145
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 0
Online trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH