ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
STATISTICS

duprian
Gens Family Points
Thành viên:
Điểm:
Thành viên:
Điểm:


Thông tin má chủ
Max Stats 65535
Max Socket Slots 5
Số tài khoản 118
Số nhân vật 153
Số bang hội 0
Số Game Masters 0
Số người hoạt động trong ngày 0


Phí Lệnh tính năng
Free /reset auto Tự reset khi đủ lv
Free /tanthu Nhận quà hỗ trợ bùa cho nhân vật mới
free /change Làm nhiệm vụ
Free /monney 999 Xin tiền zed
Free /tudanh tự động đánh và reset mua vip thời gian sẽ lâu hơn
5k wcoi /offtudanh tự động train và reset ko cần mở máy(mất phí)
Free /xoadorac Xóa toàn bộ đồ trong rương nhân vật
500wcoi c /taymaster Reset điểm master và skin nv
Free /nhatitem tutien Nhặt Ngọc tu tiên cấp 1
Free /nhatitem tutien2 Nhặt Ngọc tu tiên cấp 2
Free /nhatitem tutien3 Nhặt Ngọc tu tiên cấp 3
Free /nhatitem tutien4 Nhặt Ngọc tu tiên cấp 4

Thứ LV Reset Số lần giới hạn
2 400 10
3 400 10
4 400 10
5 400 10
6 400 10
7 400 20
CN 400 20
Giới hạn reset áp dụng cho top 1 của ngày hôm trước + thêm số lần reset trong ngày

CryWolf Info
Status Of The Fortress Not Protected


Castle Siege Information
Castle Owner Guild Teste
Owner Name
Castle Siege Occupy: 09-16-2017

Dark Wizard Soul Master Grand Master
8 0 27

Dark Knight Blade Knight Blade Master
19 1 35

Elf Muse Elf Hight Elf
8 0 13

- Magic Gladiator Duel Master
- 2 2

- Dark Lord Lord Emperor
- 2 12

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
7 0 8

- Rage Fighter Fist Master
- 0 9
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 TrauBo 245
2 DarkElf 166
3 DearkDW 132
4 Masterdw 113
5 Dapdo 107
6 MGThan 106
7 Usoop 104
8 DLAudi0000 98
9 ADMaster 96
10 AINZ 93
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
USER LOGIN
Đăng ký
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 118
Tổng số nhân vật 153
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 0
Online trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH