• STATISTICS

duprian
Gens Family Points
Thành viên:
Điểm:
Thành viên:
Điểm:


Thông tin má chủ
Max Stats 75555
Max Socket Slots 5
Số tài khoản 583
Số nhân vật 847
Số bang hội 8
Số Game Masters 1
Trực tuyến 22
Số người hoạt động trong ngày 76


Phí Lệnh tính năng
Free /reset auto Tự reset khi đủ lv
Free /tanthu Nhận quà hỗ trợ bùa cho nhân vật mới
free /change Làm nhiệm vụ
Free /monney 999 Xin tiền zed
Free /tudanh tự động đánh và reset mua vip thời gian sẽ lâu hơn
5k wcoi /offtudanh tự động train và reset ko cần mở máy(mất phí)
Free /xoadorac Xóa toàn bộ đồ trong rương nhân vật
500wcoi c /taymaster Reset điểm master và skin nv
Free /nhatitem tutien Nhặt Ngọc tu tiên cấp 1
Free /nhatitem tutien2 Nhặt Ngọc tu tiên cấp 2
Free /nhatitem tutien3 Nhặt Ngọc tu tiên cấp 3
Free /nhatitem tutien4 Nhặt Ngọc tu tiên cấp 4

Thứ LV Reset Số lần giới hạn
2 400 10
3 400 10
4 400 10
5 400 10
6 400 10
7 400 20
CN 400 20
Giới hạn reset áp dụng cho top 1 của ngày hôm trước + thêm số lần reset trong ngày

CryWolf Info
Status Of The Fortress Not Protected


Castle Siege Information
Castle Owner Guild Teste
Owner Name
Castle Siege Occupy: 09-16-2017

Dark Wizard Soul Master Grand Master
35 16 103

Dark Knight Blade Knight Blade Master
106 14 83

Elf Muse Elf Hight Elf
14 15 109

- Magic Gladiator Duel Master
- 28 51

- Dark Lord Lord Emperor
- 17 67

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
14 4 49

- Rage Fighter Fist Master
- 26 96

Account Login

Game ServerOnline
Server Time
By Mr.Anh © 2019-2020