ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
CHARACTER VIEW
Nhân vật Thông tin
Nhân vật:
Giới tính: Dark Wizard
Cấp độ:
Resets:
Số PK: Hero
Vị trí: Lorencia
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật:
Lần cuối đăng nhập:
Lần cuối đăng xuất:
Thiết bị
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 xZuMinx 37
2 zumin 36
3 Cayboss 36
4 zuminxx 36
5 Angel 35
6 DauTroc 34
7 EmPhuong 34
8 EmTrang 34
9 TiLaPao 34
10 Kai0 34
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 AnhEmMU SongVeDem2 0
2 1ThoiPro 1KiepFong3 0
USER LOGIN
Đăng ký
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 304
Tổng số nhân vật 350
Tổng số Guilds 2
Số Game Masters 0
Online trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH