ANPHATEST
07/12/2019
OPEN BETA
07/12/2019
EVEN TIME

Even Thời gian Map
Devil 0h30,4h30,8h30,12h30,16h30,20h30 Noria
Blood Cattle 0h30,2h30,4h30,6h30,8h30,10h30,12h30,14h30,16h30,18h30,20h30,22h30 Lorencia
Chaos Castle Giờ lẻ Lorencia
Rồng vàng Giờ chẵn Lorencia
Thỏ ngọc 03h15,09h15,15h15,21h15 Lorencia
Boss Attack 19h40 Lorencia
Medusa 01h00,07h00,13h00,19h00, PeaceSwamp
Mùa Hè 8h40,11h40,14h40 Lorencia
Ngoài các even trên các bạn truy cập nhóm mu của game để xem thêm các even hot của GM đăng lên
TOP CHARACTERS
# Tên RR
1 TrauBo 235
2 DarkElf 166
3 DearkDW 132
4 Masterdw 113
5 MGThan 106
6 Dapdo 105
7 Usoop 104
8 DLAudi0000 98
9 ADMaster 96
10 AINZ 93
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
USER LOGIN
Đăng ký
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 115
Tổng số nhân vật 151
Tổng số Guilds 0
Số Game Masters 0
Online trong ngày 0
Server Time:
Copyright © 2015-2020 MR.ANH