Player Profile
5555
Blade Master
Level400
Master Level35
Resets50
Grand Resets0
Strength17,628
Agility7,020
Vitality3,415
Energy5,010
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:536
Tổng số nhân vật:722
Tổng số bang hội:8

Top Resets+

ADS GAME