Player Profile
BimBim
Lord Emperor
Level351
Master Level130
Resets51
Grand Resets0
Strength10,900
Agility10,000
Vitality1,631
Energy10,000
Command525
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:536
Tổng số nhân vật:722
Tổng số bang hội:8

Top Resets+

ADS GAME