Player Profile
DMaxx
Fist Master
Level400
Master Level0
Resets0
Grand Resets0
Strength25
Agility27
Vitality32
Energy20
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:562
Tổng số nhân vật:774
Tổng số bang hội:8

Top Resets+

ADS GAME