Player Profile
DWcui
Grand Master
Level400
Master Level0
Resets220
Grand Resets0
Strength618
Agility20,018
Vitality15,035
Energy40,430
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:614
Tổng số nhân vật:781
Tổng số bang hội:7

Top Resets+

ADS GAME