Player Profile
Jerry
Grand Master
Level400
Master Level594
Resets430
Grand Resets0
Strength518
Agility31,318
Vitality5,095
Energy82,090
Kills0
GuildPkClear
StatusOnline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:614
Tổng số nhân vật:781
Tổng số bang hội:7

Top Resets+

ADS GAME