Player Profile
Master
Fist Master
Level276
Master Level0
Resets2
Grand Resets0
Strength4,674
Agility4,000
Vitality6,000
Energy500
Kills0
StatusOffline

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:536
Tổng số nhân vật:722
Tổng số bang hội:8

Top Resets+

ADS GAME