Player Profile

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:779
Tổng số nhân vật:1,036
Tổng số bang hội:7

Top Resets+

PlayerResets
Newdie670
AnhChoac670
DongNat670
KunHPBong670
Buff670
o3ma670
PheLieu670
lllllllll670
llll670
Jerry670

ADS GAME